Vi løfter i flok... 

Cafeteria-udvalget

Primære opgaver:

 • Være tovholder, planlægge menu, købe ind til og klargøre madsalg til stævner

 • Klargøring / oprydning af køkkenet dagen før og efter stævne + evt. andre arrangementer

 • Indgå i turnus og lave vagtplan for cafeteriet under stævne + evt. andre arrangementer

 

Stævneudvalg 

Primære opgaver:

 • Indsende propotioner til DRF / bestille dommer / bestille rosetter

 • Besvare mails, telefonopkald og spørgsmål på facebook

 • Sørge for kritikker og lave start lister

 • Hjælpe til dagen før stævnet med klargøring af bane samt udstyr

 

Sponsor-udvalg

Primære opgaver:

 • Skaffe sponsorer

 • Udvikle samarbejdet med nuværende sponsorer

 • Skaffe sponsorgaver til stævner og andre arrangementer

Ungeudvalg

Primære opgaver:

 • Styrke fælleskabet blandt de unge i FAVR

 • Stå for konkurrencer og mindre arrangementer

 • Hjælpe ved arrangementer

Aktivitets-udvalg

Primære opgaver:

 • Styrke fællesskabet i FAVR for både børn, unge, forældre og bedsteforældre

 • Stå for hyggearrangementer på FAVR – både med og uden hest.

Generalt for alle udvalg :

Der ligges op til fleksibilitet imellem udvalgene og du skal være indstillet på at hjælpe, hvor der er brug for det .. 

ÅBNINGSTIDER FAVR

 

Mandag-Fredag 7:00-22:00

Lørdag-Søndag  7:00-22:00

 

ADRESSE

 

Sølundsvej  4

DK - 8370 Hadsten

T: +45 20697696